Daily Bread Corinthian 12:31-13:13

Bakit Kita Minahal, Hindi Naman Pala Tayo

May alam ka ba sa pag-ibig? Sabi ng kanta, loving yourself is the greatest love of all. Dapat bang mahalin ko ang sarili nang higit sa ‘yo; o mahalin kita nang higit sa akin? Sinakripisyo ko ang lahat para sa ‘yo, dahil mahal kita. Pero, ano napala ‘ko; dahil mas mahal mo ang sarili mo, iniwan mo ako.

…but without love, I am nothing at all. ~ Corinthians 13:2


Fr Chito Dimaranan SDB speaks about the greatest of them all?

Only what is loved can be saved. Only what is embraced can be transformed. ~ Pope Francis, 27 Jan 19, Panama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.