Photo of lamb with message from John 10:27 -- The sheep that belong to me listen to my voice.

Kaiba. Kasali.

Kaiba ka! Kasali ka ba?

Kapamilya laban sa Kapuso. Sa komersyo, ang branding ay lumilikha ng komunidad; ngunit lumilikha rin ng dibisyon. Maganda ang pagkakaiba, ngunit kung may pag-aaway, hindi na maganda.

Kasali o kaaway? Kaiba o kasama?

Botohan na. Kanino ka kakampi? Sa tuwid o sa baluktot? Kapag hindi ka kakampi, kaaway ka ng kabila. Malaya kang ihayag ang nararamdaman mo. Huwag lang sana kayong magkawatak-watak.

Hindi ba’t mas maganda, bagamat may pagkakaiba, may pagkakaisa?

Kay Kristo, lahat kasama. ‘Yun ang gusto niya kahit iba ka. Malungkot nga lamang, hindi lahat maaaring kasali. Kasali at kasama ka lamang kung ika’y susunod sa kaniya.

The sheep that belong to me listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life. They will never be lost.

John 10:27-28

In his message, Fr Chito speaks of unity and harmony in diversity. It is in this diversity that the Church of Christianity was defined and made one in communion. He says, “There is merit in diversity. There is beauty in a healthy melange of attributes, traits and textures.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.