Photo of 2 puppies with message love one another

Luma Na ‘Yan! May Nagbago ba?

‘Yun na nga eh. Luma na. Lagpas dalawampung siglo na. Matagal nang sinabi pero may nagbago ba?

Mayroon naman. Sa Pilipinas lang, mula sa pagiging pagano, naging Kristiyano tayo. Maglilimang-daang taon na, ‘di ba?

Kung noon ay paganong Romano, ngayo’y luklukan ng simbahang Kristiyano. Sinubok ng kadiliman at hindi pa nahusto. Sinubok na naman sa kalagitnaan. Nahati sa Silangan at Kanluran. At sa hiling na pagbabago, muling nahati ang simbahan. Sinabi na ngang magmahalan, pero ano? May nakinig ba?

Huwag panghinaan ng loob. Ang mga kadiliman at ganitong pagsubok ang humubog sa iyo. Huwag mong isisi sa nakaraan. Lahat ay may dahilan. Sabi nga nina Pablo at Bernabe, “Magdaranas tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos.”

Sa iyo, may nagbago ba?

Kung sino pa’ng Kristiyano, siyang nag-aaway. Siya pa’ng gumagawa ng hidwaan. Naninira at naglalamangan. Sa politika, ang kumakahol ng huwag magdayaan, siyang nandaraya. At hoy ikaw, huwag mong isantabi ang iyong sarili. Walang kang pinag-iba sa mga politikong hunghang sa tuwing magtatapon ka ng basura sa iyong kapitbahay; sa tuwing inaangkin mong iyo lamang ang kalye para sa iyong sasakyan; sa pagtirik ng bahay sa lupang hindi mo naman pag-aaring yaman; o kahit sa halagang sampung piso, pagdamutan mo ang simbahan.

Kung ang pag-ibig mo ay ‘di tulad ng kay Kristo, hindi ka niya kaanu-ano.

I give you a new commandment: Love one another; just as I have loved you, you also must love one another. By this love you have for one another, everyone will know that you are my disciples.

John 13:34-35

In his message, Fr Chito speaks of transformed newness based on the Readings and Gospel.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.