A photo of a gift with a message based on John 14:27

Naranasan mo na ba’ng umibig? ‘Yun totoo?

Sabi ni Aling Barbara: kung mahal mo, palayain mo. Sa isang patalastas ng Jollibee, si bestfriend, kinasal sa iba; hindi sa kaniyang bff. Ang sakit ‘nun, ‘di ba?

Habang naglalakad na siya papuntang altar, ikaw naman, lumuluha; kulang na lang, humagulgol ka. At nang magpalitan na sila ng pangakong walang-hanggan, pakiramdam mo, bine-blender ang lahat ng lamang-loob mo.

Mahal mo siya, ‘di ba? Kaya, kailangan mong pakawalan. Alangan naman kasing awayin mo. E di, nadagdagan pa ang kaaway mo; forever stress ‘yan. Wika nga ng kasabihan: We build bridges, not walls.

What if, namatay ka? Tapos pumunta ka sa langit. Pagbuksan ka kaya ng pinto? Well, depende.

Paano ka ba nagmahal?

Sabi nga ni Lord: mas matatandaan niya ang huling ginawa mo kaysa sa nakaraan mo. Sa huling sandali, paano ka nagmahal?

Naranasan mo na ba’ng umibig? ‘Yun totoo? Kung oo, may handog Siya sa iyo.

If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him…. Peace I bequeath to you, my own peace I give you, a peace the world cannot give; this is my gift to you.

John 14:23,27

Kung tinanong mo na ang iyong sarili minsan: Mahal ba ako ng Diyos? Ngayon, alam mo na ang sagot: John 14:23-29. At ngayon alam mo na rin, kung bakit tayo nagpapalitan ng handog-kapayapaan sa bawat Santa Misa.


In his message, Fr Chito speaks of the gift of peace that only Our Lord can give.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.