The Point of Living is Loving

To love with every beat of your heart is not an exaggeration. Dahil ang pagmamahal at pagpintig ng puso ay iisa. Therefore, hindi mo pwedeng sabihing nakapapagod ang magmahal. Bakit? Napapagod ka ba habang humihinga ka, habang tumitibok ang puso mo? Ang tao’y nabubuhay upang magmahal, at habang nagmamahal nagiging buhay na buhay ang buhay. The point of living is loving!

2 comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.